Cargo

  • Komplexný príjem ucelených importných vlakov zahŕňajúci zloženie kontajnerov, ich uskladnenie a rozvoz „in time“ k zákazníkovi s možnosťou využitia dočasného colného uskladnenia

  • Odosielanie ucelených exportných vlakov vrátane vystavenia všetkých potrebných sprievodných dokumentov

  • Príjem importných a odosielanie exportných kusových vagónov na prenajatých resp. privátnych vozňoch, vrátane vystavenia nákladných a spiatočných nákladných listov