Služby

  • Cestná doprava na kontajnerových podvozkoch na prepravu 20´, 20´ CISTER., 30´, 30´ CISTER., 40´ HC, 45´

  • Nastaviteľná výška podľa manipulačnej rampy

  • Nastavenie dĺžky podvozku podľa potreby od 30´ do 45´

  • Možnosť prepravy 20´ loženého kontajnera na zadnej polohe

  • ADR - preprava nebezpečného tovaru

  • Poistenie tovaru