Doprava

  • Priame prepravy cez prístavy Terst, Koper, Rieka
  • Rozvozy v kombinovanej doprave cez kontajnerové terminály Viedeň, Bratislava, Dunajská Streda, Sládkovičovo pre celé Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Českú Republiku a Poľsko